image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 76
  • Trong tuần: 1 598
  • Tất cả: 99477
Sáng ngày 5 tháng 1 năm 2023 hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị măm 2022 phương hướng nhiệm vụ chính trị năm 2023
Lượt xem: 472

Sáng ngày 5/12, Đảng bộ xã Xuân Phú tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và 7/11/2022 cho các đảng viên lão thành. Dự và trao Huy hiệu Đảng có đồng chí Bùi Văn Hảo- TUV  Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí HUV phụ trách xã.                                  

         Trong đợt này, Đảng bộ xã Xuân Phú có 9 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 02 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm; 02  đảng  viên nhận Huy hiệu 60 năm , 04 đảng viên nhận huy Hiệu 45 năm và 01 Đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu đều bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng và nguyện hứa sẽ tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và là tấm gương sáng giáo dục con cháu học tập và noi theo.

      Sau lễ trao Huy hiệu Đảng, Đảng bộ xã đã tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, trong năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo sâu sát của Huyện uỷ, đảng bộ, chính quyền xã Xuân Phú đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổng diện tích gieo cấy lúa là 351ha, năng suất lúa bình quân toàn xã đạt 125tạ/ha đạt 100% kế hoạch. Ngành chăn nuôi tính tới thời điểm hiện tại, tổng đàn lợn của xã là 410con, đàn trâu bò 49 con, đàn gia cầm trên 20.000 con. UBND xã triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch  bệnh gia súc, gia cầm và hoàn thành công tác tiêm phòng vụ Xuân và vụ Thu cho đàn gia súc gia cầm theo kế hoạch. Công tác quản lý đất đai VSMT được quan tâm chỉ đạo, tiến hành rà soát, lập biểu và công khai quy hoạch sử dụng đất, xây dựng quy hoạch chung xã giai đoạn 2021-2030. Hoàn thành, số liệu kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Rà soát số liệu chuẩn bị công tác đo đạc bản đồ số trong khu dân cư. Hoàn thành các hạng mục và công trình phụ trợ trường THCS đưa vào sử dụng. Khởi công xây dựng 4 phòng học tầng 1 nhà 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học khu A. Thu ngân sách xã trên địa bàn vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 10/15 xóm đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh. Duy trì thành tích cao của ngành giáo dục ở cả 3 cấp học. Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các chế độ chính sách cơ bản được giải quyết kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo. Hoàn thành nhiệm vụ giao quân năm 2022, đảm bảo số lượng, chất lượng; tích cực triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững.

     Hệ thống chỉnh trị từ xã đến cơ sở tiếp tục được củng cố, tăng cường. Đã lãnh đạo, chỉ đạo ổn định thôn (xóm) sau sắp xếp, sáp nhập; bầu trưởng xóm nhiệm kỳ 2021-2026 và hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2022-2025. Hoàn thành công tác bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội các đoàn thể nhiệm kỳ 2022-2027. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến cơ sở có nhiều đổi mới; tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia sản xuất, thực hiện các phong trào thi đua của ngành, địa phương; tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu; gắn việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên.      

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hảo- TUV  Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các đảng viên lão thành vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng cao quý, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, đóng góp cho sự phát triển của chi bộ và đảng bộ xã. Đồng chí BT Huyện ủy cũng biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Xuân Phú đạt được trong năm qua, về nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới , đồng chí BT Huyện ủy nhấn mạnh: Đảng bộ xã Xuân Phú cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, Huyện và Xã; nhất là Kết luận số 21 của BCH Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết các hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XIII, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2020-2025; qua đó đề ra phương hướng, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả trong những năm tiếp theo. Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung xa khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu bộ tiêu chí NTM mà chính phủ và tỉnh ban hành năm 2022; đẩy mạnh xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP của phương. Tăng cường công tác QLNN về đất đai, môi trường; xử lý nghiêm các trường  hợp vi phạm. Tích cực kêu gọi xã hội hóa, tranh thủ khai thác hiệu quả các nguồn lực cho dầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Quan tâm phát triển sản xuất CN-TTCN, dịch vụ và các nghề truyền thống. Quản lý tốt các quy hoạch phát triển KT-XH hiện có và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai trên địa bàn xã. Quản lý khai thác tốt các nguồn thu, thực hiện chi ngân sách theo dự toán, tiết kiệm và hiệu quả. Đi đôi với phát triển kinh tế, cần quan tâm, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội; xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn. Tiếp tục tuân thủ các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quan tâm dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện tốt các chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường củng cố công tác quốc phòng - quân sự địa phương; hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân hàng năm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn. Tiếp tục tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt hoạt động của chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Công đoàn xã nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo kế hoạch đề ra.

       Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 đã được Đảng uỷ  biểu dương, khen thưởng.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
             
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Phú- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Phú - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanphu.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang