image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 12
 • Trong tuần: 1 955
 • Tất cả: 131242
101 KHU DÂN CƯ CỦA HUYỆN XUÂN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN NTM KIỂU MẪU NĂM 2021
Lượt xem: 4286
Ngày 31/10/2022, UBND huyện Xuân Trường ban hành Quyết định số 4157/QĐ-UBND về việc công nhận Khu dân cư Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu huyện Xuân Trường năm 2021.
Theo đó, UBND huyện công nhận 101 thôn, xóm, đội của 16 xã huyện Xuân Trường đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021. Các thôn, xóm, đội được công nhận NTM kiểu mẫu này là các Khu dân cư chưa sáp nhập, chưa đổi tên theo Nghị quyết 63/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định.
Như vậy, cùng với các đợt công nhận trước đây, đến nay, huyện Xuân Trường có 118 Khu dân cư (KDC) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Cụ thể:
 1. Xã Xuân Hòa có 03 KDC (trước đó) + 11 KDC đạt NTM kiểu mẫu năm 2021 ( Xóm 2, Xóm 6, Xóm 15 và Xóm 1, Xóm 5, Xóm 8, Xóm 9, Xóm 11, Xóm 12, Xóm 13, Xóm 14, Xóm 16, Xóm 17, Xóm 18).
 2. Xã Xuân Phú có 10 KDC đạt NTM kiểu mẫu năm 2021 ( Xóm Trung Tiến, Xóm Cộng Hòa, Xóm Bình Minh, Xóm Hoàng Hanh, Xóm Quyết Thắng, Xóm Cố Gắng, Xóm La Văn cầu, Xóm Trưng Nhị, Xóm Đoàn Kết, Xóm Xuân Châu).
 3. Xã Xuân Phương có 04 KDC đạt NTM kiểu mẫu năm 2021 (Xóm 1, Xóm 2, Xóm 4, Xóm 5).
 4. Xã Thọ Nghiệp có 04 KDC (trước đó) + 10 KDC đạt NTM kiểu mẫu năm 2021 ( Xóm 4, Xóm 16, Xóm 9, Xóm 15 và Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 7, Xóm 8, Xóm 10, Xóm 11, Xóm 23).
 5. Xã Xuân Thủy có 01 KDC (trước đó) + 07 KDC đạt NTM kiểu mẫu năm 2021 (Xóm 13 và Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 10, Xóm 11, Xóm 12, Xóm 14).
 6. Xã Xuân Đài có 02 KDC đạt NTM kiểu mẫu năm 2021 (Xóm 3, Xóm 9).
 7. Xã Xuân Vinh có 05 KDC đạt NTM kiểu mẫu năm 2021 (Xóm 3, Xóm 5, Xóm 7, Xóm 16, Xóm 17).
 8. Xã Xuân Trung có 04 KDC đạt NTM kiểu mẫu năm 2021 (Xóm 5, Xóm 6, Xóm 7, Xóm .
 9. Xã Xuân Phong có 02 KDC đạt NTM kiểu mẫu năm 2021 (Xóm 11, Xóm 17).
 10. Xã Xuân Tân có 03 KDC đạt NTM kiểu mẫu năm 2021 (Xóm Bắc, Xóm Trung, Xóm Cựu).
 11. Xã Xuân Kiên có 01 KDC (trước đó) + 12 KDC đạt NTM kiểu mẫu năm 2021 (Xóm 10A và Xóm 8, Xóm 9, Xóm 10B, Xóm 13, Xóm 14, Xóm 12A, Xóm 12B, Xóm 15, Xóm 16, Xóm 19A, Xóm 19B, Xóm 19C).
 12. Xã Xuân Bắc có 01 KDC (trước đó) + 03 KDC đạt NTM kiểu mẫu năm 2021 (Xóm 5 và Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4).
 13. Xã Xuân Ngọc có 01 KDC (trước đó) + 05 KDC đạt NTM kiểu mẫu năm 2021 (Thôn Liên Thượng và Thôn Bùi Chu, Thôn Phú An, Thôn Hạ Linh, Thôn Trung Lễ, Thôn Liên Thủy).
 14. Xã Xuân Thượng có 02 KDC (trước đó) + 05 KDC đạt NTM kiểu mẫu năm 2021 (Xóm đội 5, Xóm đội 6 và Xóm đội 1, Xóm đội 3, Xóm đội 7, Xóm đội 8, Xóm đội 9).
 15. Xã Xuân Tiến có 04 KDC đạt NTM kiểu mẫu năm 2021 (Xóm 5; Xóm 6; Xóm 8; Xóm 9).
 16. Xã Xuân Hồng có 04 KDC (trước đó) + 14 KDC đạt NTM kiểu mẫu năm 2021 (Xóm 23, Xóm 24, Xóm 24, Xóm 26 và Xóm 1, Xóm 2, Xóm 9, Xóm 10, Xóm 15, Xóm 18, Xóm 19, Xóm 27, Xóm 28, Xóm 29, Xóm 30, Xóm 31, Xóm 32, Xóm 33).
             
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Phú- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Phú - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanphu.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang