image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 73
  • Trong tuần: 2 016
  • Tất cả: 131303
sáng ngày 8/7/2023 HĐND xã Xuân Phú tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

HĐND xã Xuân Phú khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

HĐND xã Xuân Phú khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa  tổ chức thành công kỳ họp thứ 9, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Minh Tuấn – Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, đồng  chí Nguyễn Xuân Hải - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy,  các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND-UBND huyện, đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, đại biểu HĐND huyện được bầu trên địa bàn xã. .

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Xuân Phú đã xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND xã:  Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2023. Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 7 đến nay. Tờ trình đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước của xã năm 2022. Báo cáo thu chi ngân sách xã 5 tháng đầu năm. Xem xét các báo cáo, tờ trình của TT HĐND xã. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND xã 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 7 đến nay. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã. Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã. Thông báo tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN xã.

6 tháng đầu năm 2023, UBND xã Xuân Phú đã chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KT-XH, QP-AN và đạt được những kết quả nổi bật. Sản xuất nông nghiệp được tích cực chỉ đạo, năng suất lúa vụ Xuân đạt 72 tạ/ha. Quan tâm chỉ đạo phát triển chăn nuôi an toàn. Chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai, bão lũ.  Tiếp tục chỉ đạo duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao. Đến nay xã có 07/07 xóm được UBND huyện thẩm định, công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, đã đăng ký 01 sản phẩm OCOP năm 2023. Công tác QLNN về đất đai, môi trường được tăng cường. Duy trì có hiệu quả việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; vận động nhân dân tích cực triển khai thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn. Các công trình xây dựng cơ bản và hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Làm tốt công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Công tác thu, chi ngân sách nhà nước đạt kết quả khá. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội. Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học. Các chính sách xã hội được giải quyết kịp thời, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững. Hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã Xuân Phú luôn chủ động bám sát chương trình công tác đề ra, hoạt động đi vào nền nếp có hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Thường trực HĐND xã duy trì hoạt động của HĐND giữa hai kỳ họp, làm tốt vai trò giám sát chức năng hoạt động của cơ quan quyền lực chính quyền cấp xã. Thông qua việc giám sát giúp cho các hoạt động của UBND xã và các ngành đi vào nền nếp đúng với quy định của pháp luật và Nghị quyết HĐND các cấp; đáp ứng được nguyện vọng của cử tri; mang lại hiệu quả thiết thực góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; an ninh quốc phòng được đảm bảo; chính trị địa phương được ổn định.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phạm Minh Tuấn – Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ đã biểu  dương những kết quả mà xã Xuân Phú đã đạt được trong 6 tháng qua, về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí PBT thường trực Huyện ủy yêu cầu:  Xuân Phú cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã, Nghị quyết của HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 và tổ chức tốt các hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023. Tích cực chỉ đạo đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương. Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông trong khung thời vụ. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; chủ động công tác phòng chống thiên tai, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Trước mắt tập trung chỉ đạo tích cực thực hiện nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa; chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp, cơ cấu giống lúa. Phấn đấu hoàn thanh gieo cấy lúa mùa trước ngày 18/7 theo kế hoạch của huyện. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao; tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Lựa chọn, định hưởng phát triển các sản phẩm có thể mạnh của địa phương thành sản phẩm hàng hóa OCOP. Tăng cường công tác QLNN về đất đai, môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Làm tốt công tác GPMB triển khai thực hiện các công trình, dự án đã được phê duyệt theo quy địa bàn xã. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sản xuất CN-TTCN, các nghề truyền thống tạo việc làm, thu nhập cho người lao động tại địa phương. Chỉ đạo quản lý tốt các nguồn thu, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thụ ngân sách huyện giao năm 2023; thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng GD-ĐT toàn diện, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2023-2024; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Quan tâm xây dựng làng, xóm văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư an toàn, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt cho ngừoi dân. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn xã nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2023 đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tích cực chuẩn bị các điều kiện cho công tác tuyển quân năm 2024, Tăng cường đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm và phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn. Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt động của HĐND-UBND, các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. HĐND xã cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường thực hiện chức năng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương; nâng cao chất lượng các kỳ họp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận, chất vấn và đề ra nghị quyết sát thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND xã. Khẳng định rõ vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Chính quyền; đẩy mạnh CCHC, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử.

 Sau 1 buổi sáng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 9 HĐND xã Xuân Phú nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng nhằm phát triển KTXH, QPAN ở địa phương

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

             
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Phú- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Phú - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanphu.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang