image advertisementanh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
ngày 11 tháng 12 năm 2023 hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC GIỮA ĐẠI BIỂU HĐND XÃ VỚI ĐẠI BIỂU CỨ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM HĐND XÃ XUÂN PHÚ KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026
💢Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Ngày 11/12/2023 tại Nhà văn hóa xã, Thường trực HĐND xã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã Xuân Phú tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối nămHĐND xã Khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 -2026.
💢Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tấn-  bí thư BCHĐ bộ xã , Chủ tịchHĐND xã, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, đại biểu HĐND, cán bộ công chức xã, HTX Nông nghiệp, Bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT, trưởng xóm và đại biểu đại diện cử tri xóm 1,2,3,4,5,6,7 khu dân cư trên địa bàn xã cùng tham dự.
💢Tại Hội nghị sau khi nghe Thường trực HĐND xã thông báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10 HĐND xã Khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND xã báo cáo: Kết quả tình hình kinh tế - xã hội 11tháng năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ  năm 2024; Báo cáo của thường trực HĐND xã năm 2023; Báo cáo kết quả Thu - Chỉ Ngân sách xã 11 tháng năm 2023,  báo cáo kết quả giải quyết ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ chín đến nay. Cử tri nhất trí với dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Chín HĐND xã; bày tỏ phấn khởi thống nhất với những kết quả bước đầu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền.
💢Tại hội nghị đại biểu HĐND xã đã nhận được các lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri xoay quanh các nội dung như: Quản lý đất đai, phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường, ......
💢Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND xã Xuân Phú đã giải trình và làm rõ những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri thuộc phạm vi UBND xã giải quyết.
💢Đồng chí Nguyễn Ngọc Đĩnh - Chủ tịch UBND xã đã giải trình làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thuộc thẩm quyền và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền để đề nghị các cấp, các ngành xem xét và giải quyết. Đồng chí mong muốn qua hội nghị tiếp xúc này toàn thể Cán bộ và Nhân dân xã Xuân Phú sẽ tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có những đóng góp, góp ý xây dựng của Nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương đạt hiệu quả, đặc biệt trong chương trình xây dựng nông thôn nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Xuân Phú
anh tin bai
anh tin bai

             
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Phú- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Phú - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanphu.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang